Een spirituele discussie: 6 blinden en de olifant

Geplaatst door

Mag ik met jullie even praten over het gebruik van vakjargon? Misschien kan ik daar een aantal lezers van de nieuwe aarde helderheid mee geven.

Door een gesprek met een vriendin, mede bewandelaar van het innerlijke pad, kwam ik er laatst achter dat ik heel stellig over over zaken spreek en vooral bewoordingen gebruik die niet evengoed passen bij iedereen. We kwamen zo te spreken over het goddelijke in onszelf en ik heb momenteel de neiging om boven mij te refereren (God daalt in in de mens) en zij was stellig in het feit dat God in ons is. Allebei is waarheid alleen het kan soms voor verwarring zorgen in de onderlinge communicatie. Op andere niveaus ontstaan er heilige oorlogen over dergelijke verschillen en dat is in ieder geval niet mijn intentie van dit platform. Mijn bedoeling is om dienstbaar te zijn door het schrijven en te verbinden.

Dus vandaag probeer ik een aantal punten te verbinden voor de helderheid, mocht je me nog eens tegenkomen om een gesprek mee aan te gaan. Dat vind ik altijd leuk.

Afbeelding: 6 blinde mannen en de olifant. Parabel over het kennen van god.

God?

Een van de eerste termen die ik met jullie even wil ophelderen is mijn gebruik van het woord God in mijn blog. Hoewel ik gereformeerd ben opgevoed heeft het woord God voor mij een betekenis die geheel buiten de context van religie is in te vullen. Ik ben lang op zoek geweest naar God zowel in als buiten de kerk en vond hem uiteindelijk in mezelf. Nu ik God in mezelf leer kennen, leer ik God in alles buiten mij herkennen. In de natuur, in ieder van ons, in de gehele wereld. En ook in religie, het christendom, hindoeïsme, boeddhisme, natuurgeloven. God is oneindig groot en je kunt gerust meerdere levens doen om maar een klein stukje van God te leren kennen. Nu, wat het gebruik van de term betreft. Wanneer ik het woord God gebruik, dan mag je daar voor jezelf altijd een passende benaming invullen. Wat bij jouw spirituele pad past. Ik nodig je uit om dat te doen zodat het verhaal voor jou kan gaan leven, als je ermee resoneert. Noem God, het éne, de bron van alle leven, de creator, Allah, de grote geest, het universum, het leven, de schepping ga zo maar door. Het is aan jou persoonlijk dat te doen.

Wat je misschien wel al is opgevallen, is dat ik in de blog ook de woorden Goddelijke Vader en Goddelijke Moeder gebruik. Waarom, omdat God voor mij een mannelijk zowel als een vrouwelijk aspect heeft. Dus geen blanke oude man met een baard op een wolk, zoals ik hem vroeger wel eens voorstelde als kind. God is man en vrouw verenigd, zoals Yin en Yang samenvallen. En in die vereniging van het goddelijk mannelijk en goddelijk vrouwelijk in onszelf leren we God kennen. Wanneer we enkel focussen op een van beide aspecten, zoals in bijvoorbeeld het protestantisme het geval is (focus op god als man) of God als vrouw in feministische bewegingen komen we nooit tot heelheid. We blijven immers dualiteit in stand houden door een deel van ons te ontkennen.

Waar is dan God?

Als je zo mijn artikelen leest dan zul je misschien merken dat in het ene artikel God in mij is, in het volgende artikel is God in de natuur, in het navolgende artikel ben ik God en in nog het volgende artikel is God iets dat in mij indaalt (bijvoorbeeld liefde, wijsheid of kracht). De vraag is daarom niet zozeer waar is God, maar de vraag is waar is God niet? Feitelijk is alles wat je ziet en dat je niet ziet God. De schepping (het gemanifesteerde) is een reflectie van God, uit hem voortgekomen. Het ongemanifesteerde (zonder vorm) is God in pure essentie en waarnaar de schepping ooit weer terug zal keren. Hier zijn twee dingen op aan te merken. En dat is ten eerste alles is God, maar niet alles reflecteert God in zijn ware perfectie. Op aarde voor onze val uit het paradijs, was het een paradijs. Alles was licht en liefde en reflecteerde Goddelijke perfectie. Inmiddels hebben wij als deel van God heel veel geschapen uit onwetendheid dat geen perfectie weerspiegelt, maar onze angst, hebzucht, boosheid en dergelijke zaken. Wanneer je dus op zoek gaat naar God dan zul je merken dat je vanzelf neigt naar de plaatsen, situaties, mensen en dingen op aarde die de perfectie van God zoveel mogelijk uitstralen. Zo krijgt een Jezus of Boedha een hele berg volgelingen. Maar de bron is nooit buiten jou, zoals jezus ook zei ‘het rijk van God is in uw binnenste’. De bron is buiten jou en in jou, zolang je echter buiten je blijft zoeken dan verdwaal je in de wereld en zul je eeuwig zoeken. In jou ligt jouw directe verbinding met God. De vraag waar god dus is, ligt geheel en al aan jouw staat van bewustzijn en waar je je aandacht op richt. Ten tweede om God te leren kennen buiten je, zul je hem eerst binnen je moeten leren kennen. De reis voert dus eerst naar binnen, voordat je God in alles gereflecteerd ziet buiten jou. Daarom wordt er in de eerste stappen van je spirituele zoektocht de nadruk gelegd op het zoeken van God in jezelf. En die zoektocht naar God komt je gehele spirituele pad terug, vandaar dat God op verschillende plaatsen te vinden lijkt te zijn afhankelijk van de fase waarin je bent.

Ik ging het kort hebben over jargon, maar het wordt inmiddels alweer een aardige preek :-).

Heiligen, aartsengelen en engelen

Misschien valt je ook op dat ik regelmatig spreek over Jezus, over aartsengel Michael of over gidsen en engelen. Wanneer je daarin het hele verhaal niet kent krijg je snel de neiging om te denken dat ik misschien toch nog aardig aan religie verbonden ben. De waarheid hierin is, ik heb zeker een voorkeur voor Jezus en zijn pad. Hij is een groot voorbeeld voor mij en voor mij een broeder op het innerlijke pad. Ik kan blijven leren van hoe hij in het leven stond, ook al is de vraag wat over de tijd van zijn leer onaangetast (onaangepast) is gebleven. Je hoort mij minder over Mohamed, over de boeddha of over de dalai lama. Maar dat is simpelweg een voorkeur, zou ik een vorig leven hebben gehad waarin ik Jezus heb gekend? Ik denk het. Mijn waarheid hierin is dat geen van alle heiligen, wijze mannen en vrouwen en verlichte leermeesters wanneer zij de verlichting bereikten nog gebonden waren aan wat voor religie dan ook. En hun leer, wat zij de mensen leren, was in essentie altijd toepasbaar voor iedereen ongeacht religie. Daarom zie ik een Jezus geheel los van de kerkelijke voorschriften, en een Boedha volledig los van alle franjes van boeddhistische gebruiken. En ik weet dat zij hun leer vanuit hun dienstbaarheid en liefde nooit zouden willen voorbehouden aan hen die een bepaalde school of kerk volgen. Wat betreft engelen en aartsengelen. Wist je dat die niet verzonnen zijn door de katholieke kerk? Wist je dat in ieder geloof engelen en aartsengelen erkend worden, zij het onder andere woorden. Naar mijn inziens lijkt het erop dat de opgestegen leermeesters, de engelen en aartsengelen vooral doen waarvoor ze geschapen zijn door God en zich geheel onafhankelijk bewegen van welke ideeën en beperkingen mensen ook over ze hebben gecultiveerd over de eeuwen. Gelukkig wordt er in de Goddelijke hiërarchie aanwijzingen aangenomen van de tree boven zich, niet van ons mensen.

Goddelijke hiërarchie?

Zo kom ik gelijk op het volgende begrip. Hoewel er een hiërarchie is waardoor Goddelijke kracht neerdaalt naar al de schepping, betekent dat niet dat je in essentie niet elke tree van deze hiërarchie zou kunnen bestijgen. Verwarring en soms ook ruzie ontstaat vaak in de discussie of je nu waardig of onwaardig bent als ziel in mensenlichaam om die ladder te bestijgen. In religie ben je vaak onwaardig en voel je je klein ten opzichte van God. Geïncarneerd als mens vergeten we echter vaak dat wij God zijn en daarom gelijk met alle schepping zijn begonnen als volledig verbonden deel van God, de bron. Van daaruit zijn al die delen van God zich gaan verspreiden over verschillende werelden, die allen een bepaalde reflectie van God zijn, en zo zijn we uiteindelijk aangekomen op aarde. Als je dus achterom kijkt dan lijkt het dus alsof er een ladder is naar God en dat er op die ladder verschillende orden van lichtwezens aanwezig zijn. Iedere trede hoger heeft een grotere mate van reflectie van de perfectie van God. Naar de mate van liefde die ik heb ervaren vanuit het Goddelijke ben ik er volledig van overtuigd dat iedere ziel, ook al heb je mensenlevens geleefd, welkom is op elk van die treden. Bovendien, door de mate van verbinding die men voelt met al de schepping in de hogere werelden ben je ongeacht jouw fase van ontwikkeling volledig doorzien als de perfectie van God. De engelen, aartsengelen, velichte leermeesters kennen God in zichzelf en herkennen hem daarom ook in jou. Daarom ben je een broeder van Jezus, een zuster van Boedha, een neef van Aartsengel Michael en een zuster van de heilige Therese van Lisieux. Vraag het ze maar, je krijgt geheid een bevestigend antwoord. Dus er is een hiërarchie, maar die is simpelweg een gevolg van jouw evolutie als ziel en nooit een graadmeter voor jouw waarde. Jij bent God, het enige verschil is de mate waarin je de perfectie van God uitstraalt en dat is simpelweg iets om aan te werken.

 

Daar laat ik het bij voor nu. Heb jij ook zo’n term die in spirituele kringen voor discussie zorgt? Laat hem dan vooral achter in de opmerkingen hieronder. Ik schrijf er graag over. Of schrijf zelf een stuk en stuur het in.

Veel licht en liefde op je pad

Laura

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s