Universele Wetten en De Nieuwe Aarde

Geplaatst door

Dit artikel is een inleiding in wat Universele Wetten zijn en hoe je ermee kan werken zodat je wat in je hart leeft op een liefdevolle en harmonieuze manier kunt creëren. En bovendien hoe wij allen samen onze Nieuwe Aarde kunnen gaan vormen vanuit ons Hart. Er wordt uitgegaan van 13 Universele Wetten die aan de basis liggen van alles wat gecreëerd is en wordt in de schepping. Alle leven in de schepping is gebonden aan deze wetten, omdat alle leven is ontstaan door deze wetten. Het is feitelijk de blauwdruk voor ons bestaan.

Als uitbreiding op deze inleiding vind je op de website onder ‘Channels’ een aantal lessen over de Universele Wetten namens Sanat Kumara, hoeder van de Universele Wetten op Aarde. In deze berichten komt steeds één Universele wet naar voren voor toelichting. Op deze wijze vormen de berichten een handboek hoe we de nieuwe aarde praktisch tot leven kunnen brengen.

Normaal schrijf ik altijd uit eigen ervaringen op vlak van bewustzijn en spiritualiteit. Ik leen nauwelijks vanuit andere bronnen. Dit artikel wijkt iets af en leent wat kennis uit andere bronnen, vooral om te zorgen dat de omschrijving van de Universele Wetten scherp en helder is voor jullie. Dat gezegd hebbende schrijf ik enkel en alleen dingen waar ik achter sta en die ik toets aan mijn eigen ervaringen. Zo ook in dit artikel. Bronvermeldingen vind je onderaan het artikel.

Waarom zijn deze wetten van belang?

Er zijn 13 Universele Wetten die ten grondslag liggen aan de schepping. Je zou kunnen zeggen dat God, de Moeder en de Vader, deze wetten hebben vastgelegd als het handboek waarmee alles in de schepping is gecreëerd. Niet alleen Is gecreëerd, maar ook wordt gecreëerd. Want de schepping is nog steeds in een vorm van constante uitbreiding. Zoals astrologen en biologen je waarschijnlijk zullen bevestigen worden er nog continu nieuwe sterrenstelsels in het heelal en soorten op onze eigen Aarde geboren. De Blauwdruk van deze Wetten lijkt misschien ontastbaar, iets dat ver weg is, of iets dat alleen aan God toebehoort. Maar de Universele Wetten zijn er ook voor ons als Mens. God heeft ons gemaakt als creators, als zijn evenbeeld, en heeft ons daarom ook de creatiekracht gegeven om ons eigen leven te vormen en beïnvloeden. Dit geldt voor alle leven in de schepping. Als creators in ons eigen recht, met onze eigen door God gegeven vrije wil, mogen wij creëren wat wij willen in ons leven. Wel zijn wij gebonden aan het volgen van de Universele Wetten, of wij ons hier nu van bewust zijn of niet.

Daaruit zou je kunnen opmaken dat wij feitelijk niks hoeven leren over de Universele Wetten, omdat we toch aan ze gebonden zijn. Maar het leren werken met de Universele Wetten is heel belangrijk, omdat onbekendheid met de wetten zorgt voor creaties in je leven die niet voor je Hoogste Goed en die van Anderen zijn. Creaties die niet Liefdevol zijn moeten ook door jouzelf weer geheeld of uitgebalanceerd worden. In de Oosterse Leer wordt dat ook wel Karma genoemd. Karma kun je zien als een belangrijke levensles. Karma is niet iets dat God je oplegt. Nee, het is een gevolg van jouw eigen onbewuste creaties. Door het ervaren en verwerken van Karma krijg je op een bewuster niveau kennis van de Universele Wet waar je over moet leren in dit leven. Ik zie het zo. Je kan door Karma, door onbewuste creaties, leren over hoe het leven en de Universele Wetten werken. Of je kunt jezelf heel wat lessen besparen door er meer over te leren en bewust volgens de Universele Wetten te leven.

Wanneer je bewust volgens de Universele Wetten gaat leven dan zul je zien dat je meer Harmonie in je leven zal ervaren, omdat je meer steun krijgt uit het Universum. In de mainstream spiritualiteit wordt dat ook wel ‘in Flow zijn’ genoemd. Wanneer je een Universele Wet gebruikt dan lijn je jezelf uit met de Wil van God, de blauwdruk voor het Universum, en kun je dus ook kracht putten uit de Wil van God om je eigen creaties te manifesteren. Dat wordt ook wel Co- creatie genoemd, creëren samen met God.

De 13 Universele Wetten

Hier volgt een samenvatting van de Universele Wetten en een globale omschrijving van het principe uit de schepping waarop ze gestoeld zijn. In sommige gevallen is een wet bekend onder meerdere namen, dus mocht je elders lezen over de wetten dan kun je door de omschrijving checken welke met elkaar corresponderen. Het zijn er veel, dus mocht je er tegen op zien ze allen te leren kennen, kies er dan gewoon ééntje uit om te beginnen. Een Wet die je aantrekt.

 1. The Law of Sacred Purpose. De Wet van het Heilige Doel. Deze wet geeft helderheid Wie Wij Zijn in dit leven en herinnert ons wat ons Doel was om te leren en ervaren in dit leven. Het geeft helderheid over wat we vanuit ons Hart willen creëren en welke rol voor het Hoogste Goed van Allen voor ons is weggelegd.
 2. The Law of Intent. De Wet van Intentie. Aan het begin van elke creatie ligt Intentie. Intentie bevat inspiratie en verbeelding over wat we willen creëren. Maar daarnaast is het ook het uitlijnen van onze handelingen, gedachten, gevoelens, Hart en Wil zodat deze in overeenstemming zijn met onze intentie.
 3. The Law of Above and Below, Within and Without. De Wet van Zo boven, Zo beneden. Deze wet leert dat alles op aarde, een weerspiegeling is van de hogere dimensies (hemel). Wij zijn de reflectie van onze Liefdevolle ziel in de Hemel op Aarde en dat wat Waarheid is (geen ego bevat), is voor ons beschikbaar op Aarde.
 4. The Law of Change. De Wet van Verandering. De Wet van Verandering leert dat de essentie van wie jij bent (je Godsvonk) niet verandert over ruimte en tijd, maar oneindig voortdurend is. Jouw essentie neemt verschillende vormen aan en reist door het universum en is in continue beweging, ervaart eindeloze expansie.
 5. The Law of Give and Receive. De Wet van Geven en Ontvangen. Deze Wet bevat dat als je geeft, je ook zal ontvangen. Deze wet houdt balans tussen uitstromende energie en instromende energie. Door je te openen om Liefde te ontvangen en door te geven wat je over hebt, kun je continue Dankbaarheid ervaren in je leven.
 6. The Law of Attachment and Detachment. De Wet van Gehechtheid en Onthechtheid. Het leert ons leven te observeren vanuit een staat van onthechtheid, en ons te hechten aan de waarheid van onze meest liefdevolle expressie. Op deze wijze kunnen we onze oude manieren van zijn, alles wat niet van liefde is, loslaten.
 7. The Law of Unification. De Wet van Eenheid. De Wet van Eenheid helpt ons begrijpen hoe wij deel uitmaken van het geheel dat de Schepping is. Het laat ons inzien dat we niet alleen deel zijn van de Schepping, maar zelfs een onmisbaar deel van het geheel. Wij zijn Uniek als ziel en toch Oneindig verbonden met alle leven.
 8. The Law of Transmutation. De Wet van Transmutatie. De Wet van Transmutatie is een wet van reconstructie en het terugbrengen van de puurheid en balans voor alle leven. Het herinnert ons dat leven op aarde bedoeld was om Liefdevol te zijn en helpt ons iedere situatie niet van liefde tot liefde om te vormen. Te transmuteren.
 9. The Law of Instantaneous Transformation. De Wet van Onmiddelijke Transformatie. De Wet van Transformatie helpt ons contact maken met de volheid van wie we zijn als Ziel in een mensenlichaam. Deze Wet activeert aspecten van onszelf die belangrijk zijn voor onze ontwikkeling tot de Liefde die we Zijn.
 10. The Law of Dispensation. De Wet van Dispensatie. Deze Wet geeft ons in essentie de mogelijkheid tot compassie, medeleven en het vergeven van onszelf en de ander. De Wet leert ons dat oordeel een menselijke constructie is en dat in de Hemel geen oordeel is, dat God alle misstappen vergeeft. Alle schuld wordt vergeven.
 11. The Law of Attraction and Repulsion. De Wet van Aantrekking en Afstoting. Deze Wet is tweeledig. De wet helpt aantrekken in het Universum van wat we in essentie vanuit ons Hart wensen, niet wat we willen vanuit een ego perspectief. En het afstoten van alles wat niet is voor ons Hoogste Goed, terug naar de Bron.
 12. The Law of Elimination. De Wet van Eliminatie. Deze wet zorgt dat een creatie die in essentie geen liefde bevat tot een einde wordt gebracht. Deze Wet wordt weinig gebruikt en mag enkel met groot onderscheidingsvermogen worden toegepast. Vele creaties, ook al pijnlijk, bevatten nog een belangrijke les voor de Mensheid.
 13. The Law of Completion and Continuiteit. De Wet van Standvastigheid en Continuiteit. Deze Wet leert ons dat alles een begin heeft en een eind. En dat er aan het eind weer een nieuw begin is. Het leert ons dat alle leven oneindig is en dat er altijd meer liefde, meer ervaringen zijn, meer expansie en meer groei.

Hoe te werken met de Universele Wetten

Universele Wetten kun je aanroepen bij alles wat je vanuit je Hart wilt creëren in je leven, groot of klein. Er zijn ook meerdere wegen om naar jouw Doel te komen, wat betekent dat in veel gevallen meerdere Universele Wetten je kunnen helpen op je pad. Het werken met de Universele Wetten gaat niet over het uit je hoofd leren van verklarende teksten, of het doen van rituelen. Het toepassen van een Universele Wet is  eenvoudig. Het gaat erom dat je in essentie snapt op welk principe van de Schepping de Universele Wetten gebaseerd zijn. Wanneer je een begrip hebt van deze wetten, deze principes, dan kun je de Universele Wet oproepen. Vanuit jouw eigen Hart, jouw kern als Creator, kun je een Universele Wet oproepen en daarbij vragen en verklaren wat jouw intentie voor creatie is. Bij het oproepen en uitspreken wat je wenst is het daarnaast belangrijk om in je Hart te voelen, te weten, dat jij de Creator bent van je eigen leven en dus de macht hebt om deze te vormen naar wat voor jouw Hoogste Goed is. Hieronder een praktisch voorbeeld:

Stel je hebt een nieuw paar schoenen nodig. Dan kun je eerst bekijken vanuit je Hart of het is voor jouw Hoogste Goed om een nieuw paar schoenen te ontvangen uit het Universum. Dat wil zeggen, heb je het echt nodig, of heb je nog 20 paar in de kast staan. Heb je het echt nodig, dan kun je het Universum vragen om een nieuw paar schoenen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld de Universele Wet zo van Binnen zo van Buiten aanroepen.  Je vraagt of volgens het principe van zo van buiten (op aarde), zo van binnen (jouw eigen leven) een paar schoenen naar je toe kan komen vanuit de eindeloze voorraad schoenen op Aarde. Dus je trekt feitelijk een paar schoenen naar je toe. En je vraagt of je daarbij geholpen kan worden door het universum om je schoenen te manifesteren. Daarna is het aan jou om te vertrouwen dat het Universum hiervoor zal zorgen en ze te ontvangen wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Let hierbij wel op dat het ontvangen uit het Universum wat oefening nodig heeft. Je weet namelijk nooit hoe jouw wens in vervulling zal gaan, dus sta open voor alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld het onverwacht ontvangen van geld, het idee hebben dat je Nu naar de schoenenwinkel moet en daar merken dat er perfecte schoenen zijn voor jou met extra veel korting, of zelfs het ontvangen van Schoenen van iemand die je kent die nauwelijks gebruikt zijn. Het kan van alles zijn, dus sta open voor verrassingen en wees dankbaar voor wat je ontvangt.

Voor meer informatie over het werken met de individuele wetten verwijs ik je door naar de berichten over de individuele Universele Wetten door Sanat Kumara (kopje: Channels).  Je kan ook op internet op zoek gaan naar meer informatie over de Universele Wetten. Dan kun je het beste in het Engels zoeken naar Universal Laws. Deze wetten zijn wel sterk aan interpretatie onderhevig, dus niet iedereen die erover schrijft heeft evenveel begrip van de essentie waar ze over gaan. Voel zelf aan of de schrijver vanuit Ego, of vanuit het Hart schrijft.

Groetjes

Laura

 

 

 

Bronnen

Transcript ~ Sanat Kumara on AHWAA: Universal Law is Not the Jail Cell, but the Releasing Key. April 28, 2016. Autheur: Paul Backes.  http://goldenageofgaia.com/2016/05/23/transcript-sanat-kumara-ahwaa/

A New Series on Universal Law: The Framework. http://goldenageofgaia.com/2014/12/28/a-new-series-on-universal-law-the-framework/

1.The Universal Law of Sacred Purpose.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/02/05/universal-law-sacred-purpose-2/

2. The Universal Law of Intent.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/02/12/universal-law-intent/

3. The Universal Law of Above and Below, Within and Without, Balance.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/02/19/universal-law-within-without-balance-2/

4.The Universal Law of Change. Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/02/26/universal-law-change/

5.The Universal Law of Give and Receive.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/?s=law+give+and+receive

6.The Universal Law of Attachment and Detachment. Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/03/26/the-universal-law-of-attachment-and-detachment/

7. The Universal Law of Unification, Unity.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/04/02/the-universal-law-of-unification-unity/

8. The Universal Law of Transmutation.  Kathleen Mary Willis. http://goldenageofgaia.com/2017/04/09/the-universal-law-of-transmutation/

9. Transcript: Sanat Kumara Discusses the Law of Instantaneous Transmission, October 15, 2013.  Suzanne Maresca. http://goldenageofgaia.com/2013/10/16/transcript-sanat-kumara-discusses-the-law-of-instantaneous-transformation-october-15-2013/

10. Transcript: Sanat Kumara on the Sacred Law of Dispensation. October 29, 2013. Suzanne Maresca. http://goldenageofgaia.com/2013/10/30/transcript-sanat-kumara-on-the-sacred-law-of-dispensation-october-29-2013/

11. Transcript: Sanat Kumara on the Sacred Law of Attraction and Repulsion. November 12, 2013. Suzanne Maresca.  http://goldenageofgaia.com/2013/11/17/transcript-sanat-kumara-on-the-sacred-law-of-attraction-and-repulsion-november-12-2013/

12. Transcript: Sanat Kumara on the Sacred Law of Elimination.  Suzanne Maresca. http://goldenageofgaia.com/2013/11/22/transcript-sanat-kumara-on-the-sacred-law-of-elimination-november-19-2013/

13. Transcript: Universal Mother Mary Discusses the Law of Completion and Continuity on Heavenly Blessings, December 3, 2013. Autheur: Suzanne Maresca. http://goldenageofgaia.com/2013/12/03/universal-mother-mary-discusses-the-law-of-completion-and-continuity-on-heavenly-blessings-december-3-2013-2/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s